Lezingenaanbod Magda Michielsens voor 2019-2020

Over onderstaande onderwerpen kan ik als spreker optreden in uw vereniging, politieke of feministische organisatie, denktank, cursus, conferentie of huiskamer. Mijn terreinen zijn filosofie, media en feminisme. Een lezing aanvragen kan op het volgend adres: m.michielsens@moh.be

NIEUW : Mary Shelley's Frankenstein

Een lezing over de schrijfster Mary Shelley, over het monster dat door de gedreven wetenschapper Victor Frankenstein werd gecreŽerd en over de bio-techische problematiek die met het boek uit 1818 werd geÔntroduceerd.

Mary Shelley's Frankenstein is voer voor historici, wetenschappers, ethici, feministen, literatuurliefhebbers en gothics. lees meer

AANRADER IN 2020: Florence Nightingale 1820-1910

In 2020 vieren we het 200ste geboortejaar van Florence Nightingale. Ik vertel graag over de vele verdiensten die ze had, naast het feit dat ze verpleegster was tijdens de Krimoorlog en bekend staat als The Lady with the Lamp. Met haar lamp ging ze 's avonds bij de gewonde soldaten langs, die haar als een engel vereerden. Ze was echter ook een uitstekende wetenschapster en heeft meer levens gered door haar hervorming van de gezondheidszorg dan door haar schitterend werk in het fronthospitaal. lees meer

BLIJVERS :

1. Vrouwelijke politieke filosofes
bv. Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontaj, Harriet Taylor (samen met haar echtgenoot John Stuart Mill), Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Ayaan Hirsi Ali... (als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks).

2. Virginia Woolf (1882-1941) en de Bloomsbury Group
Het literaire genie en de feministe in ťťn persoon.
Tussen de eerste en de tweede feministische golf in schreef Virginia Woolf romans over vrouwen (en mannen) en nazinderende essays over de positie van vrouwen.
Ondanks haar precaire mentale gezondheid schreef ze een oeuvre dat blijft behoren tot de parels van de wereldliteratuur. De Bloomsbury Group was haar biotoop.

3. Victoriaanse Vrouwen
Vrouwen uit de tijd van Queen Victoria zijn vaak fascinerend. De marges voor vrouwen zijn in het 19de eeuwse Engeland heel smal en toch slagen een aantal vrouwen erin bijzondere prestaties te leveren.
Queen Victoria - zeer onvictoriaans - 1819-1901
Florence Nightingale - bekend om de verkeerde redenen - 1820-1910
Ellen Ternant - de onzichtbare vrouw achter Charles Dickens - 1839-1914
Julia Margaret Cameron - een van de grondlegsters van de fotografie - 1815-1879
(als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks)

4. Ayn Rand (1905-1982)
Schrijfster en filosofe.
GeŽmigreerd vanuit de USSR naar de VS in 1926, werd Ayn Rand schrijfster van in Amerika bijzonder invloedrijke romans (o.a. The Fountainhead, Atlas Shrugged). Ze ontwikkelde tevens een filosofie (Objectivism) die duidelijk maakt wat de drijvende gedachten zijn in haar romans. Zij is erg geliefd in de VS terwijl ze in Europa vaak heftig wordt verafschuwd.

5. Beeldvorming
bv. van vrouwen, van ouderen, van mannen, van feminisme, van arbeid, van Vlaanderen op de Franstalige televisie. (afzonderlijke lezingen)

6. My Feminism
Ik kan niet ophouden feminist te zijn. Ik ben voor emancipatie, zelfontplooiing, autonomie, individualisme, rationaliteit, presteren en keuzes maken. Passen die doelstellingen nog bij de hedendaagse vrouwenbeweging? Gender, genderneutraliteit, gendermainstreaming, quota, Boeh!, Equal Pay Day, iedereen 'gelijk', femocraten, (en nog veel meer) ..?  Ik heb er de grootste problemen mee. En toch ben ik feminist. Ik leg met plezier uit hoe My Feminism eruit ziet en verneem graag hoe Your Feminism in elkaar zit. (zie hiervoor MyFeminism).
 

 


terug naar Michielsens

terug naar MOH

 

 

Dit is een aanbod voor lezingen
of gastcolleges.

Andere onderwerpen zijn bespreekbaar
(zie Specialisaties)

m.michielsens@moh.be