Lezingenaanbod Magda Michielsens voor 2017 en 2018

Over volgende onderwerpen kan ik als spreker optreden in uw vereniging, politieke of feministische organisatie, denktank, cursus of conferentie. Mijn terreinen zijn filosofie, media en feminisme. Een lezing aanvragen over eerder gegeven onderwerpen of één lezing uit een lopende series kan uiteraard ook.
Booking: m.michielsens@moh.be

1. Het denken van vrouwen over vrouwen (en de wereld)
bv. Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontaj, Virginia Woolf, Harriet Taylor (samen met haar echtgenoot John Stuart Mill), Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Françoise Collin, Hannah Arendt, Ayn Rand, Ayaan Hirsi Ali... (als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks)

2. Beeldvorming
bv. van vrouwen, van ouderen, van feminisme, van arbeid, van Vlaanderen op de Franstalige televisie. (afzonderlijke lezingen)

3. My Feminism
Ik kan niet ophouden feminist te zijn. Ik ben voor emancipatie, zelfontplooiing, autonomie, individualisme, rationaliteit, presteren en keuzes maken. Passen die doelstellingen nog bij de hedendaagse vrouwenbeweging? Gender, genderneutraliteit, gendermainstreaming, quota, Boeh!, Equal Pay Day, iedereen 'gelijk', femocraten, (en nog veel meer) ..?  Ik heb er de grootste problemen mee. En toch ben ik feminist. Ik leg met plezier uit hoe My Feminism eruit ziet en verneem graag hoe Your Feminism in elkaar zit. (zie hiervoor MyFeminism).
 

4. De anti-gender beweging. Meer en meer wordt aan vrouwen en aan de feministische beweging de schuld gegeven van de huidige weerloosheid van Europa. In deze lezing schets ik de kwestie en probeer zin en onzin van elkaar te scheiden.

5. Vrouwen en Religie: Over verontwaardiging, verdraagdzaamheid en ongeloof. "Onze waarden": hoe kunnen we ze verdedigen en duidelijk maken dat ze dienen verdedigd te worden ?
Lezing gebaseerd op:
"
De islam tast onze basiswaarden aan", interview in Knack, 27 april 2011 en
"Vol Ongeloof.
Spreken of Zwijgen" In: Slembrouck, Jurgen (red.) Onze waarden. Welke toekomst voor het humanisme? Uitgeverij UPA, p. 97-117.

6. Solidariteit revisited
De drang om solidair te zijn is wijdverbreid en groot, maar de vraag is met wie, waarom, wanneer en hoe?
Of kan je solidair zijn met iedereen, overal en altijd ? Neen dus. Nochtans doen de meeste politici, de media en moralisten van allerlei pluimage alsof het wel kan. Een grondige analyse van het concept ‘solidariteit’ kan helpen tegen de dwang om solidair te zijn.


terug naar Michielsens

terug naar MOH

 

 

Dit is een aanbod
voor lezingen of gastcolleges.

Andere onderwerpen zijn bespreekbaar
(zie Specialisaties)

m.michielsens@moh.be