Lezingenaanbod Magda Michielsens voor 2018

Over volgende onderwerpen kan ik als spreker optreden in uw vereniging, politieke of feministische organisatie, denktank, cursus of conferentie. Mijn terreinen zijn filosofie, media en feminisme. Een lezing aanvragen over eerder gegeven onderwerpen of één lezing uit een lopende serie kan uiteraard ook.
Booking: m.michielsens@moh.be

1. Vrouwelijke politieke filosofes
bv. Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontaj, Harriet Taylor (samen met haar echtgenoot John Stuart Mill), Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Ayaan Hirsi Ali... (als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks)

2. Virginia Woolf (1882-1941)
Het literaire genie en de feministe in één persoon.
Tussen de eerste en de tweede feministische golf in schreef Virginia Woolf romans over vrouwen (en mannen) en nazinderende essays over de positie van vrouwen.
Ondanks haar precaire mentale gezondheid schreef ze oeuvre dat blijft behoren tot de parels van de wereldliteratuur. De Bloomsbury Group was haar biotoop.

3. Ayn Rand (1905-1982)
Het literaire genie en de filosofe in één persoon.
Geëmigreerd vanuit de USSR naar de VS in 1926, werd Ayn Rand schrijfster van in Amerika bijzonder invloedrijke romans (o.a. The Fountainhead, Atlas Shrugged). Ze ontwikkelde tevens een filosofie (Objectivism) die duidelijk maakt wat de drijvende gedachten zijn in haar romans. Zij is erg geliefd in de VS en nauwelijks gekend in Europa. 

4. Beeldvorming
bv. van vrouwen, van ouderen, van mannen, van feminisme, van arbeid, van Vlaanderen op de Franstalige televisie. (afzonderlijke lezingen)

5. My Feminism
Ik kan niet ophouden feminist te zijn. Ik ben voor emancipatie, zelfontplooiing, autonomie, individualisme, rationaliteit, presteren en keuzes maken. Passen die doelstellingen nog bij de hedendaagse vrouwenbeweging? Gender, genderneutraliteit, gendermainstreaming, quota, Boeh!, Equal Pay Day, iedereen 'gelijk', femocraten, (en nog veel meer) ..?  Ik heb er de grootste problemen mee. En toch ben ik feminist. Ik leg met plezier uit hoe My Feminism eruit ziet en verneem graag hoe Your Feminism in elkaar zit. (zie hiervoor MyFeminism).
 

6. Vrouwen en Religie: Over verontwaardiging, verdraagdzaamheid en ongeloof. "Onze waarden": hoe kunnen we ze verdedigen en duidelijk maken dat ze dienen verdedigd te worden ?
Lezing gebaseerd op:
"
De islam tast onze basiswaarden aan", interview in Knack, 27 april 2011 en
"Vol Ongeloof.
Spreken of Zwijgen" In: Slembrouck, Jurgen (red.) Onze waarden. Welke toekomst voor het humanisme? Uitgeverij UPA, p. 97-117.

7. Solidariteit revisited
De drang om solidair te zijn is wijdverbreid en groot, maar de vraag is met wie, waarom, wanneer en hoe?
Of kan je solidair zijn met iedereen, overal en altijd ? Neen dus. Nochtans doen de meeste politici, de media en moralisten van allerlei pluimage alsof het wel kan. Een analyse van het concept ‘solidariteit’ kan helpen tegen de dwang om solidair te zijn.


terug naar Michielsens

terug naar MOH

 

 

Dit is een aanbod
voor lezingen of gastcolleges.

Andere onderwerpen zijn bespreekbaar
(zie Specialisaties)

m.michielsens@moh.be