Goodman, S., Kirkup, G., Michielsens, M. (2003). ICTs in Teaching and Learning Women’s Studies Perspectievies and Teaching in Europe. Lund: Lund University press, 158 pp.
 
 
    Professoren Women's Studies van verschillende Europese universiteiten hebben samen onderzocht wat het gebruik van Information & Communication Technologies betekent voor het onderwijs in Women's Studies.

In het boek wordt een inzicht gegeven in de theoretische achtergrond, in de veranderende functie van docenten en er worden praktijkvoorbeelden aangeboden..

In het begingstadium van de invoering van ICT in het universitair onderwijs was het een goede gelegenheid tot bezinning op de universitaire didactiek. De auteurs van dit boek hebben aan de wieg gestaan van de nieuwe evolutie. De innovatie is snel verworden tot een routine en heeft alzo voor professoren en studenten veel van de aanvankelijke charme verloren. Dat verlies staat niet in het boek; het gaat wel over : het enthousiasme en de vele mogelijkheden als men de nieuwe methodes fris weet te houden.

Het boek kwam tot stand in het kader van Athena, het Europees netwerk voor vrouwen- en genderstudies.

ISBN 91-631-2434-3


terug naar MOH