Michielsens, M. & Ceulemans, Ch. (2002). Emancipatie en taakverdeling. Nieuwe randvoorwaarden voor het emancipatiebeleid. Wetenschappelijke monografie 8, Brussel: Gelijke Kansen in Vlaanderen.
 

 

 
   
 

De inhoud van 'emancipatie' is duidelijk aan het veranderen. Het woord wordt nog weinig gebruikt, en de doelstellingen in verband met persoonlijke ontwikkeling, autonomie en de algemene inrichting van het leven lijken heel anders voor de jonge vrouwen anno 2002 dan voor de vrouwen in de bloei van de tweede feministische golf.

In dit onderzoek wordt gezocht naar nieuwe invullingen van 'emancipatie' en naar de wijze waarop het gelijkekansenbeleid v/m daarmee om zou kunnen gaan.

Het betreft een onderzoek in opdracht van de overheid, meer bepaald de minister van gelijke kansen, dat werd uitgevoerd aan het Centrum voor Vrouwensudies van de Universiteit Antwerpen.
Het is een empirisch onderzoek: interviews met jonge vrouwen op cruciale momenten in hun leven vormen de draad door het onderzoek. Het geheel wordt gekaderd in beschouwingen over emanciaptie en gelijkheid.

Het onderzoek leidt niet tot radicale voorstellen of grote theoretische vernieuwingen. Het geeft wel een goed beeld van de veranderingen in het leven van vrouwen en de te maken keuzes.

Het onderzoek is in extenso gepubliceerd door het Centrum voor Vrouwenstudies Universiteit Antwerpen, en in een handige monografie door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.


terug naar MOH