Magda Michielsens

   
Magda Michielsens doet onderzoek, publiceert en geeft lezingen op de volgende terreinen:
  • media: analyses van televisieprogramma's, gender en media, beeldvorming (van vrouwen, van ouderen, van Vlamingen, van maatschappelijke processen).
  • vrouwen en filosofie: het denken van en over vrouwen in de geschiedenis van de filosofie; feministische theorieŽn; vrouwelijke kopstukken van de filosofie.
  • vrijzinnige vrouwen: betekenis van vrijzinnig humanisme voor vrouwen, vrouwen in de Verlichting, de houding van vrijzinnige feministische vrouwen tegenover het nieuwe elan van religies, vrouwen in een seculiere staat.

Zij doceerde van 1980 tot 2001 aan de Universiteit van Nijmegen (nu Radboud Universiteit) waarvan de laatste 12 jaar bij het Centrum voor Vrouwenstudies aldaar (nu Institute for Gender Studies).

Van het einde van de jaren tachtig tot 1 oktober 2007 was zij tevens professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is doctor in de moraalwetenschap (Universiteit van Gent, 1973). De eerste jaren van haar loopbaan (1969 - 1977) was zij verbonden aan de UGent, als 'navorser' en 'aangesteld navorser' bij het NFWO.

Zij was gedurende een tiental jaren (tot maart 2012) voorzitter van de Raad van Bestuur van RoSa, bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies.

 

terug naar MOH

 

Agenda

Lezingen Aanbod

Voorbje Lezingen

Teksten

Publicaties

Opinie

Specialisaties

CV

 
 
foto: M-J Maes