Publicatielijst Magda Michielsens: een selectie.
Sommige van deze publicaties zijn online beschikbaar, ze staan daar.

 • (2020). Mary Shelley. Voorbij Frankenstein en zijn monster. Leuven, Davidsfonds Academie,
  Syllabus, 45 pp.

 • (2019). Virginia Woolf. In: Verhofstadt, Dirk. Beroemde Feministes. De strijd voor vrouwenrechten. Antwerpen: Houtekiet, p. 126-145.

 • (2018). Nationaal Biografisch Woordenboek, Deel XXIII. Brussel: Paleis Der Academiën.
  Monda De Munck, p. 844-854
  Germaine Duyckhoff-Ceunen, p. 279-289

 • (2018). Victoriaanse Vrouwen. Queen Victoria, Florence Nightingale, Nelly Ternan en Julia Margaret Cameron. Gent, Amarant, Syllabus, 66 pp.

 • (2018). Emancipatie. In: Socius. Gemeen.d. Brussel: Socius, p. 81-92.

 • (2017). Virginia Woolf en de Bloomsburygroep. Gent, Amarant, Syllabus, 50 pp.

 • (2017). Van racisme over alledaags racisme naar raciale profilering. Grondvest, oktober, p. 21.

 • (2017). De Gendergrap. Doorbraak, 25 augustus.

 • (2017). MyFeminism, Vrouwenraad, gastblog, 4 april.

 • (2016). Magda Michielsens, De Empirica. Grondvest, december, p. 6-7. Interview door Steven Utsi.

 • (2016). Feministische Klassieken. Gent, Amarant, syllabus (60 pp).

 • (2016). Solidariteit. Gent, Amarant, Syllabus (21 pp).

 • (2015). Ayn Rand. Gent, Amarant, Syllabus (25 pp).

 • (2015). Opwaaiende zomerjurken in de straten van Brussel. Over de evolutie van feministische kritiek op de beeldvorming van vrouwen. In: Dudink, Stefan en Liedeke Plate (red.). Mythen van Gender. Essays voor Willy Jansen. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, p. 47-53.

 • (2015). Steve Stevaert: mannen sluiten de rangen. Open Brief aan de vrijzinnigen van Vlaanderen (en de SP.a vrouwen). Doorbraak, 8 april.

 • (2014). Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Boekbespreking van Westendorp, Rudy (2014). Oud worden zonder het te zijn.  In: Geron, december, p. 56-58.

 • (2014). Nationaal Biografisch Woordenboek, Deel XXI. Brussel: Paleis Der Academiën.
  Lily Boeykens, p. 119-135
  Raymonde Serverius, p. 1032-1040
  Leen Van Marcke, p. 709-722
  Renée Van Mechelen,  p. 753-766
   
 • (2014).  Gij zult geen vrouw minachten omdat ze vrouw is. Gravensteengroep, april.

 • (2014). Waar zitten de vrouwelijke atheïsten? Het Vrije Woord, februari, p. 36-37.

 • (2013). Sinaai - Antwerpen: 32 km. Gravensteengroep, december.

 • (2013). Interview met Marleen Temmerman ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2013. "Genuanceerd nadenken. Met anderen erover praten. Eventueel bijstellen."
  Programmaboekje PVH, 21-06-2013, p. 30-41.
   
 • (2013). Geen duimbreed toegeven. Het Vrije Woord, mei, p. 34-36.
   
 • (2013). Huiselijk geweld: één stap vooruit, twee klappen achteruit. Het Vrije Woord, februari, p. 30-32.
   
 • (2012). Dixon, Kathy & Michielsens, Magda (Eds). Diversity and its Discontents. Special issue of the North Dakota Quarterly.
   
 • (2012). The Evolution of Western European Feminism and Its Relation to the New Left. In: Dixon, Kathy & Michielsens, Magda (Eds). Diversity and its Discontents. Special issue of the North Dakota Quarterly, p. 13-27.
   
 • (2012). Iedereen verschilend. Interview met Raymonda Verdyck, afgevaardigde-bestuurder GO!
  Het Vrije Woord, augustus, p. 36-37.
   
 • (2012). Waarom is Hendrik Bogaert geen vrouw? DeMorgen.be, 8 maart.
   
 • Michielsens, M. & Angioletti, W. (2012). Hardleerse Franstalige beeldvorming - Mise au Point viseert Vlaanderen. De Vos, Jaargang 94, nummer 3, maart 2012, p. 6-8. (dubbelinterview door Guy Leemans).
   
 • (2012). Te vet, te zout, te veel. Interview met Anne Bosman, coördinator van het obesitascentrum Stuivenberg ZNA. Het Vrije Woord, februari, p. 26-27.
   
 • Michielsens, M & Angioletti, W. (2012).  N-VA mag een politieke agenda hebben, de RTBF niet. Knack. Vrije Tribune, 22 februari.
   
 • (2012). 'De RTBF verspreidt haat'. Knack, 24 januari 2012, p. 30-31 (interview door Han Renard).
   
 • Michielsens, M. & Angioletti, W. (2012). Vlaanderen Scherp Gesteld. Een doorlichting van het seizoen 2010-2011 van Mise au Point. http://www.vlaanderenscherpgesteld.be
   
 • (2011). Nationaal Biografisch Woordenboek, Deel XX. Brussel: Paleis Der Academiën.
  Ann Christy, p. 187-195
  Rina Van der Haegen, p. 415-423.
   
 • (2011). Reactie van de Vrijzinnige Vrouwen op het gesprek met Marleen Temmerman en Etienne Vermeersch.  Het Vrije Woord, november, p. 36-37.
   
 • (2011). Overbevolking vereist "exceptional response". Interview met Etienne Vermeersch en Marleen Temmerman. Het Vrije Woord, november, p. 26-29.
   
 • (2011). Een weerzien van Françoise Collin. In: Seksegelijkheid, een denken/handelen. Met en over Françoise Collin. Brussel: Sophia, p. 16-22.
   
 • (2011). Bedenkingen bij enkele quotes uit het interview over reproductieve technologie. Het Vrije Woord, september, p. 26-27.
   
 • (2011). De strijd tegen het stereotiepe denken. ZIZO, 18, 115, p. 12-15 (interview door Paul Borghs).
   
 • (2011). Een filosoof moet zich niet opsluiten. Het Vrije Woord. Extra Editie Prijs Vrijzinnig Humanisme.
  Interview met Etienne Vermeersch, 21 juni, p. 12-19.
   
 • (2011). Michielsens, Magda & Angioletti, Walter. Étude sur la Représentation des Femmes et des Hommes dans De Journal – RTL Télé Lëtzebuerg. Luxembourg: Ministère de l’Egalité des chances du Grand-Duché de Luxembourg.
   
 • (2011). De islam tast onze fundamentale waarden aan (interview door Griet Vandermassen). Knack, nr. 17, 27 april, p. 68-71.
   
 • (2011). Wensen voor de Internationale Vrouwendag. deredactie.be, 8 maart 2011.
   
 • (2011). Burgerschap v/m in multicultureel Europa. Het Vrije Woord, februari, p. 37-38.
   
 • (2011). In de boekenkast van schrijfster Anne Provoost (interview met Anne Provoost). Het Vrije Woord, februari, p. 34-35.
   
 • (2010). Een vraag aan de vrouwenbeweging. Het Vrije Woord, november, p. 35-36.
   
 • (2010). Michielsens, Magda & Angioletti, Walter. Verkiezingen 7 juni 2009. De campagne op televisie.
  http://www.moh.be/Verkiezingen09.htm
   
 • (2010). Vol Ongeloof. Zwijgen of spreken? In: Slembrouck, Jurgen (red.) Onze waarden. Welke toekomst voor het humanisme? Uitgeverij UPA, p. 97-117.
   
 • (2010). Werkende vrouwen op het scherm. Beeldvorming van arbeid in informatieve programma's op televisie. In: Van Bauwel, Sofie, Van Damme. Elke & Verstraeten, Hans. Diverse media-werelden. Hedendaagse reflecties gebaseerd op het onderzoek van Frieda Saeys. Gent: Academia Press, p. 269-286.
   
 • (2009). Over rechten, kansen en keuzes van vrouwen. Gesprek met Magda Michielsens en Gily Coene, door Margriet Hermans. In: Het Vrije Woord, Jaargang 54, nr. 4, p. 10-13.
   
 • (2009). Gender en Humanisme. Voor een combattief vrijzinnig feminisme. In: Antenne: 27, 2, p. 5-11 (themanummer over Vrouwen en Humanisme).
   
 • (2009). Definiëring van het concept 'Seksisme'. Brussel: IGVM.
   
 • (2009). Gender en gendermainstreaming. In: Ravesloot, Saskia & Wuiame, Nathalie (red.). Handelingen van de seminariecyclus Gendermainstreaming – een nieuwe uitdaging voor de federale regering en administratie. Brussel: IGVM, 20-30.
   
 • (2009). Alle soorten vrouwen. Een pleidooi voor de analyse van de reëel bestaande diversiteit. In: Demoor, Marysa, Vandenbussche, Liselotte, Vandermassen, Griet & Van Durme, Debora (red.). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies UGent, Nr. 18, Gent: Academia Press. lees meer
   
 • (2008). Het kan maar het is niet. Aktief Masereelfonds, 4, p. 5-6. Dossier: 60 jaar vrouwenrechten.
   
 • (2008). Vrouw en Vakbond. Vrijuit, 79, okt, p. 14-15 (interview). lees meer
   
 • (2008). Ver-jong-ing verdringt ouderen van TV. Ouderen Nu, voorjaar, p. 2.
   
 • (2008). De weduwe en de kikker. Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 10, 2, p. 11-15.
   
 • (2008). Beeldvorming van arbeid v/m in informatieve tv-programma's. Vrouwenraad, nr 1, p. 5-10.
   
 • (2008). Zien Werken v/m. Beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma's op Televisie. Brussel: RoSa. lees meer
   
 • (2008). Werken met Passie. Topvrouwen over hun Loopbaan. Brussel: RoSa. lees meer
   
 • (2008). Een Vrouw. In: Hermsen, Joke J. (red.). Simone de Beauvoir. Alles welbeschouwd. Kapellen: Pelckmans, p. 111-128.
   
 • (2006). Autonoom Individu of Heteronome Samenleving? Gesprek met Herman De Dijn en Magda Michielsens, in: Eenzaam in het Netwerk. Hoe afhankelijk is onze Onafhankelijkheid, Cultuurcahiers van de Hogeschool Gent, p. 77 - 91.
   
 • (2005). 175 jaar vrouwen. Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005. Brussel: Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. lees meer
   
 • & Lefever, K. , Angioletti, W. (2004). Verkiezingen 13 juni 2004. De campagne op televisie. lees meer
   
 • & Lefever, K. (2004). MEER zien : Media Emancipatie Effect Rapportage. Kritisch televisie kijken met het oog op gender. Brussel, NVR.
   
 • & Breda, J., Van Haegendoren, M., Vranken, J. (eds) (2003). Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Jaarboek 1. Antwerpen: Garant, 319 pp.
   
 • Goodman, S., Kirkup, G., Michielsens, M. (2003). ICTs in Teaching and Learning Women’s Studies. Perspectievies and Teaching in Europe. Lund: Lund University press, 158 pp. lees meer
   
 • (2002). Computers zijn intelligenter dan mensen. In: Stevens, J. Het filosofisch woordenboek. 30 wijzen over de zin van het bestaan. Leuven: Jan Stevens en Uitgevrij P, p. 104-108.
   
 • & Ceulemans, Ch. (2002). Emancipatie en taakverdeling. Nieuwe randvoorwaarden voor het emancipatiebeleid. Wetenschappelijke monografie 8, Brussel: Gelijke Kansen in Vlaanderen. lees meer
   
 • & Ceulemans, Ch.(2001). Emancipatie en taakverdeling. Nieuwe randvoorwaarden voor het emancipatiebeleid. Antwerpen: UIA, 149 pp.
   
 • (2001). Mechanisms and structures in favour of the equality between men and women, particularly ‘mainstreaming’. In: Woman and men in Belgium. Towards an equal society. Brussels: Fed. Ministry of Employment and Labour, Equal Opportunities Unit, p. 21-29. lees meer
   
 • (2001). Internationale Vrouwenstudies: netwerken. Les réseaux d’ études Féministes. In: Etudes féministes en Belgique 1977-200. Vrouwenstudies in België 1977-2000. Brussel: Sophia, p. 4-7.
   
 • (2001). Vrouwen hebben haast. Over meervoudige belasting, arbeidsethos, zorgen en passie. In: Mertens, Jan (red). De groei van groen. Antwerpen: Houtekiet, 125-144. lees meer
   
 • (2000).Vrije Vrouwen. Antenne vol. 18, nr 4, p. 47-51.
   
 • (2000). Women, Media and Violence. Routledge Encyclopedia on Women's Studies.
   
 • (2000). Memory Frames: the role of concepts and cognitions in telling life-stories. In: Cosslett, Tess, Lury, Celia and Summerfield, Penny (2000). Feminism and Autobiography. London, Routledge, p. 183-200. lees meer
   
 • Michielsens, M. (2000). The use of Information and Communication Technologies in Women's Studies. In: Braidotti, R. & Vonk, Esther (2000). The Making of European Women's Studies. Utrecht, Zuidman & Uithof, p. 71-77.
   
 • & Saeys, F. , Spee, S. (2000). Beeldvorming M/V: diversiteit en emancipatie. wetenschappelijke monografie 1, Brussel, Ministerie van gelijke Kansen, 50 pp.
   
 • (2000). Rina Van der Haegen (1954-1988). Differentie-denken in Nederland tussen 1978 en 1988. In: De Feeks (eds) Vrouwen van Nijmegen. Nijmegen: De Feeks, p. 64-81. lees meer
   
 • et al (1999). Bouw een vrouw. Sociale Constructie van Vrouwbeelden in de Media. Gent: Academia Press, 188 pp. lees meer
   
 • (1998). Mary Wollstonecraft (1751-1797). Ethiek & Maatschappij, 1, 4, 36-55.
   
 • (1998). Seksuele differentie en bestaansrecht. Filosofie, 7, 5, 8-12.
   
 • (1997). (Ed.) Women, War and Conflict. European Journal Women's Studies, special issue, 3.
   
 • (1996). A World of Difference. Women in the Netherlands and Flanders. In: Jozef Deleu (ed) The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, A Yearbook. (p. 65-73.), Rekkem: Stichting Ons erfdeel.
   
 • (1996). Ingebonden. In: Ria van den Brandt (red) Alice Nahon (1896-1933). Kan ons lied geen hooglied wezen. Antwerpen; Houtekiet, p. 139-147.
   
 • & Annemarie ten Boom (1996). Illustrating human suffering: women as victims on the news. In: Nevena Dakovic, Deniz Derman & Karen Ross (Eds) Gender & Media (p.188-199), Ankara: Mediation.
   
 • (1995). Beeld voor beeld. Vrouwbeelden in media en publicitieit. Brussel: Dienst Gelijke Kansen.
   
 • (1995). Televisie Kijken in Ballingschap: Italiaanse vrouwen in Limburg en RAI-UNO. In: Rutten, P. & Hamers-Regimbal, M. (Eds). Internationalization in Mass Communication and Cultural Identity. (p. 127-142), Nijmegen: ITS.
   
 • (1993). Strategies of Difference in the Education of Girls. In: M. Brügmann, D. Long, S. Heebing & M. Michielsens (Eds) Who's afraid of Femininity. Amsterdam, Rodopi, p. 133-145.
   
 • Brügmann, D. Long, S. Heebing & Michielsens, M. (Eds) (1993).Who's afraid of Femininity. Amsterdam,
  Rodopi.
   
 • (1991). Italia mia. Televisie kijken in ballingschap. Acco: Leuven/Amersfoort, 204 pp. lees meer
   
 • (1990). Samen zweren wij dat zij niet bestaan. Turkse meisjes en vrouwen in Limburg. In Lis/POG (Red.), Limburgs Mozaïek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas ( p. 81-102). Heerlen/Hasselt. lees meer

 

terug naar Michielsens

terug naar MOH