Michielens, Magda (2000). Rina Van der Haegen (1954-1988). Differentie-denken in Nederland tussen 1978 en 1988. In: De Feeks (eds) Vrouwen van Nijmegen. Nijmegen: De Feeks, p. 64-81.
     
Rina Van de Haegen was een heel bijzondere vrouw. Als jonge filosofe heeft zij het differentie-denken van Luce Irigaray in het nederlandse taalgebied geďntroduceerd.

Ze werkte als wetenschappelijk medewerkster vrouwenstudies filosofie aan de Universiteit van Nijmegen. Ze begon er piepjong, 24 jaar. Van bij de aanvang van haar carričre maakte zij veel indruk en had ze grote invloed op collega's en studenten en op de ontwikkeling van vrouwenstudies in Nederland.

In 1988 was haar doctoraat klaar. Ze heeft het niet zelf verdedigd. Ze stierf op 11 november 1988. Het werk is posthuum uitgegeven.

In dit artikel schets ik  haar betekenis voor vrouwentudies.
Met haar samenwerken en bevriend zijn was een plezier, een genoegen, een eer, en een voorrecht.

Helaas hield Rina's denken op 1988 en kunnen we niet zien hoe zij geëvolueerd zou zijn.


terug naar MOH