Specialisaties

 • filosofie
  Hoe hebben vrouwelijke filosofes (Alexandra Kollontaj, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Françoise Collin, Hannah Arendt, Virginia Woolf, Ayn Rand, Seyla Benhabib, Linda Nicholson, Rosi Braidotti e.a.) het denken over vrouwen gestuurd ? Hoe is sinds
  de 18de eeuw gedacht over de maatschappelijke positie en de intellectuele mogelijkheden van vrouwen ?
  Vrouwen, Verlichting en Religie.
   
 • media
  Monitoring van tv-programma's.
  Theorie en empirisch onderzoek over de representatie van vrouwen en mannen in de media.
  Onderzoek over de bijdrage van media aan het maatschappelijk klimaat.
   
 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  De actualiteit, de geschiedenis van het principe, de kritiek erop en de (on)wenselijkheid ervan.
   
 • inhoud en streefdoelen van My Feminism
  Betekenis van feminisme vandaag. Zin en onzin van actuele doelstellingen van de vrouwenbeweging.

 

terug naar Michielsens

terug naar MOH