Verkiezingen 2009 op de VRT

7 juni 2009

Uitzendingen :
1.De Keien van de Wetstraat15/05/2009Canvas
.1.Presentaties04:07
.2.Invloed van ziek zijn12:45
.3.Verschillende standpunten08:31
.4.Stijl07:43
.5.Geloofwaardigheid05:46
.38:54
2.De Keien van de Wetstraat22/05/2009Canvas
.1.Presentaties01:20
.2.Labels10:16
.3.Een harde stiel06:47
.4.Ideologie08:51
.5.SP.A en de crisis03:29
.6.Voorspellingen08:27
.39:13
3.De Keien van de Wetstraat29/05/2009Canvas
.1.Presentaties05:29
.2.Detective story05:59
.3.Waar het tussen hen mis ging05:55
.4.N-VA-story03:35
.5.Verkeer06:32
.6.Financies05:48
.7.Wie kan met wie?06:08
.39:28
4.De Keien van de Wetstraat5/06/2009Canvas
.1.Presentaties03:45
.2.Regeringsvorming04:27
.3.Staatshervorming12:59
.4.Peilingen06:04
.5.Overwinnen van de crisis09:08
.36:26
5.Het After Debat 0931/05/2009Canvas
.1.Eerste indruk03:39
.2.Persoonlijkheid07:18
.3.Economische toestand09:07
.4.Cijfers01:57
.5.Staatshervorming08:04
.6.Geloofwaardigheid08:17
.7.Ministerpresident09:18
.8.Overtuigingskracht02:21
.50:04
6.Ter Zake 0918/05/2009Canvas
.1.Presentaties05:32
.2.Fatsoen en criminaliteit06:57
.3.Fatsoen van grootverdieners11:23
.4.Politiek en fatsoen06:13
.5.Slot02:59
.33:06
7.Ter Zake 0919/05/2009Canvas
.1.Presentaties04:34
.2.Echte socialisten07:49
.3.Vroeg pensioen03:58
.4.Hoe kan langer werken links zijn?10:17
.5.Maakt SP.A een verschil?04:55
.31:35
8.Ter Zake 0920/05/2009Canvas
.1.Presentaties03:11
.2.Brussel07:18
.3.Thuis in Brussel03:34
.4.Vlaanderen betaalt08:30
.5.Slot01:26
.24:00
9.Ter Zake 0921/05/2009Canvas
.1.Presentaties03:33
.2.Staatshervorming20:17
.3.Politiek in Wallonië05:46
.4.Slot01:39
.31:16
10.Ter Zake 0922/05/2009Canvas
.1.Presentaties05:42
.2.Minder overheid06:42
.3.Privatisering en wachtlijsten19:05
.4.Slot01:37
.33:08
11.Ter Zake 0925/05/2009Canvas
.1.Presentaties05:04
.2.Vlaams Parlement is kleurloos07:10
.3.Ja-knikkers09:41
.4.Partijtop beslist06:12
.5.Besluit01:30
.6.Slot01:41
.31:21
12.Ter Zake 0926/05/2009Canvas
.1.Presentaties04:53
.2.Iedereen zegt hetzelfde07:37
.3.Marketeers11:00
.4.Leiders gezocht06:52
.5.Slot01:33
.31:57
13.Ter Zake 0927/05/2009Canvas
.1.Presentaties03:32
.2.Wie is een Vlaming?06:44
.3.Inburgering09:13
.4.Angst voor het vreemde05:35
.5.Franstaligen in Brussel06:34
.6.Slot01:19
.32:59
14.Ter Zake 0928/05/2009Canvas
.1.Presentaties04:22
.2.De crisis08:43
.3.Sociaal ondernemen03:22
.4.Mensen of centen07:32
.5.Staatshervorming07:23
.6.Slot01:20
.32:43
15.Ter Zake 0929/05/2009Canvas
.1.Presentaties05:51
.2.Files08:21
.3.Grote werken10:58
.4.Zich minder verplaatsen03:17
.5.Slot03:03
.31:31
16.Ter Zake 091/06/2009Canvas
.1.Presentaties06:26
.2.Rijk en niet gelukkig06:24
.3.Onbehagen07:20
.4.Verbieden?11:48
.5.Slot01:47
.33:48
17.Ter Zake 092/06/2009Canvas
.1.Presentaties04:41
.2.Iedereen is Groen06:54
.3.Groen is duur08:23
.4.Mobiliteit03:06
.5.Levert geen winst04:59
.6.Slot02:21
.30:26
18.Ter Zake 093/06/2009Canvas
.1.Presentaties06:21
.2.Onze kinderen zullen het slechter hebben06:31
.3.Kritiek op het onderwijs12:10
.4.Elitescholen05:29
.5.Slot03:02
.33:35
19.Ter Zake 094/06/2009Canvas
.1.Presentaties05:21
.2.Volkspartij07:20
.3.SLP militant03:28
.4.Meer partijen - meer democratie15:30
.5.Slot02:45
.34:25
20.Ter Zake 095/06/2009Canvas
.1.Presentaties05:25
.2.Europa: droom of werkelijkheid?16:17
.3.Hoe moet het verder?14:52
.4.Besluit02:31
.5.Slot01:33
.40:40
21.De Stemming 091/06/2009Eén
.1.Presentaties03:48
.2.Kwesturen02:32
.3.Zonen en dochters05:59
.4.De intimi04:10
.5.Ambities04:48
.6.Speech04:50
.7.Analyse speech08:23
.8.Laatste gast07:54
.9.De wetten van de macht08:39
.10.Mediatraining03:29
.54:37
22.De Stemming 092/06/2009Eén
.1.Presentaties05:35
.2.Nieuwe mensen met ambitie04:45
.3.De intimi03:52
.4.Verschil CD&V en N-VA04:14
.5.Speech02:59
.6.Analyse van de speech08:32
.7.Laatste gast07:27
.8.De wetten van de macht10:11
.9.Mediatraining03:35
.51:14
23.De Stemming 093/06/2009Eén
.1.Presentaties06:44
.2.Lijstduwers06:36
.3.De intimi04:17
.4.Gelijkenissen03:21
.5.Speech04:09
.6.Analyse speech08:52
.7.Laatste gast06:10
.8.De wetten van de macht10:06
.9.Mediatraining02:47
.53:06
24.De Stemming 094/06/2009Eén
.1.Presentaties06:38
.2.Vrouwen in de politiek06:53
.3.De intimi04:18
.4.Hardheid van poliiek04:44
.5.Speech03:50
.6.Analyse van de speech08:37
.7.Laatste gast05:56
.8.De wetten van de macht09:22
.9.Mediatraining03:19
.53:42
25.De Stemming 095/06/2009Eén
.1.Presentaties04:44
.2.Veteranen in de politiek09:31
.3.De intimi04:40
.4.De vrouw01:34
.5.Speech Annick Deridder11:13
.6.De laatste gast06:39
.7.De wetten van de macht11:45
.8.Mediatraining04:00
.54:10
26.De Stemming 096/06/2009Eén
.1.Presentaties03:52
.2.Onenigheid in de partij07:30
.3.Speech Kris Peeters04:43
.4.Staatshervorming06:04
.5.Breekpunten05:29
.6.Speech Filip Dewinter09:46
.7.Europa07:48
.8.De kleintjes08:50
.9.Nabeschouwing Bracke02:30
.56:37
27.Het Groot Debat31/05/2009Eén
.1.Presentaties04:32
.2.Oorzaken van de crisis11:35
.3.Opel04:15
.4.Staatshervorming14:47
.5.Welzijn en zorg16:32
.6.Politiek is te moeilijk10:40
.7.Politiek fatsoen12:17
.8.Keuzes maken20:03
.1h34:44
28.Villa Politica 0916/05/2009Eén
.1.Presentaties04:35
.2.Wat te doen tegen de crisis?12:54
.3.Welk Vlaanderen wilt u?08:09
.4.Besluit03:23
.29:02
29.Villa Politica 0923/05/2009Eén
.1.Presentaties02:46
.2.Hoe levensvatbaar zijn 1-themapartijen nog?09:21
.3.Belang van kopstukken04:38
.4.Welk Vlaanderen wilt u?10:09
.5.Besluit03:32
.30:27
30.Villa Politica 0930/05/2009Eén
.1.Presentaties03:38
.2.Handen vuil maken11:01
.3.Welk Vlaanderen wilt u?11:01
.4.Besluit03:49
.29:30
31.Villa Politica 096/06/2009Eén
.1.Presentaties03:38
.2.Wie heeft best bestuurd?12:57
.3.Welk Vlaanderen wilt u?14:11
.4.Besluit01:36
.32:24
32.Vlaanderen 0917/05/2009Eén
.1.Inleiding08:46
.2.Kopstukken07:29
.3.Stem van het volk07:52
.4.Staatshervorming11:33
.5.Energie14:23
.6.Uit het onderzoek06:18
.7.Vertrouwen in hun leiders12:24
.1h08:48
194 itemstotaal21h39:14