Michielsens, M. (1990). Samen zweren wij dat zij niet bestaan. Turkse meisjes en vrouwen in Limburg. In Lis/POG (Red.), Limburgs Moza´ek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas, p. 81-102. Heerlen/Hasselt.
   
 

Belgisch en Nederlands Limburg zijn vetrouwd met migratie.
In Hasselt bestond het Provinciaal Opvangcentrum Gastarbeiders.
In Heerlen was er het LIS. Vaak hebben de twee organisaties samengewerkt.

In 1991 werd die samenwerking bezegeld met een gemeenschappelijke publicatie over migratie in Limburg. Allochtonen waren toen nog heel gewoon, en Limburg een mooi voorbeeld van ontvangst, opbouw en ontwikkeling.

Ik interviewde voor het boek Turkse vrouwen en meisjes in Belgisch Limburg.

In dezelfde periode deed ik ook een evaluatie-onderzoek over het onderwijs-experiment Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Daarvoor hebben we interviews gedaan over heel Vlaanderen, met jongeren met een migratie-achtergrond, die op school enkele uren per week onderwijs hadden gekregen in de taal en de cultuur van het land waar hun ouders vandaan waren gekomen.


terug naar MOH