Alice Nahon 1896-1933
Kan ons lied geen hooglied wezen

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Alice Nahons geboorte stelde Ria van den Brandt een bundel samen van originele teksten door vrouwelijke onderzoeksters (en enkele mannelijke collega's) over leven en werk van de Vlaamse dichteres Alice Nahon.

In dit boek wordt de mythe van de brave maagd doorbroken en een nieuw en verfrissend licht geworpen op de jong gestorven schrijfster.

Alice Nahon was en is nog steeds een inspiratiebron voor vertalers, componisten, fotografen, kunstenaars en lezers. Ook dat blijkt uit de publicatie van dit boek.

De bijdrage van Magda Michielsens, met als titel 'Ingebonden' werd in een Engelse versie (Bound in hard cover) gepresenteerd op de conferentie Narrating Selves and Others: Feminist Theory in Practice, georganiseerd door het Centrum voor Vrouwenstudies en het Departement Germaanse talen van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Centrum voor Vrouwenstudies van de Universiteit Nijmegen, 29 november 1997.


ISBN 90 5240 339 2 van den Brandt, Ria (1996). Alice Nahon. Antwerpen: Houtekiet.