Zien Werken
Beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma's op Televisie'

Welk beeld verspreiden de Vlaamse televisiezenders van 'werken' in hun actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen? Hoe worden mannen en vrouwen aan het werk in beeld gebracht? Is het verschillend voor vrouwen en mannen?

Gedurende twee jaar volgden we nieuwsuitzendingen en praatprogramma's van VRT en VTM en onderzochten de manier waarop arbeid erin aan bod komt. We speurden naar algemene opvattingen over werken, naar in beeld gebrachte of besproken arbeidsprocessen en genuanceerde beeldvorming.

Hoewel televisieprogramma's momentopnames zijn, werd dit vluchtige materiaal in dit onderzoek opvallend serieus genomen. Mediamensen, politici, sociologen en tv-kijkers kunnen uit dit boek verrassende inzichten putten over wat we als kijkers te zien kregen aan werkende vrouwen en mannen en hoe de beeldvorming van maatschappelijke processen tot stand komt.

De resultaten waren niet opbeurend voor wie arbeid belangrijk vindt. We zagen één vrouwelijke ondernemer, veel stakingen en hoorden weinig verhalen over arbeidsvreugde. De scheppende kracht van arbeid kwam nauwelijks aan bod.

De publicatie is het resultaat van een ESF-project, waarvan het documentaticentrum en archief RoSa de promotor was en Magda Michielsens de onderzoekster en auteur.


ISBN 9789081279215 Michielsens, Magda (2008). Zien Werken. Beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma's op Televisie. Brussel: Rosa.