Emancipatie en Taakverdeling
Nieuwe randvoorwaarden voor het emancipatiebeleid.

De inhoud van 'emancipatie' is duidelijk aan het veranderen. Het begrip wordt nog weinig gebruikt, en de doelstellingen in verband met persoonlijke ontwikkeling, autonomie en de algemene inrichting van het leven lijken heel anders voor de jonge vrouwen anno 2002 dan voor de vrouwen in de bloei van de tweede feministische golf.

In dit onderzoek wordt gezocht naar nieuwe invullingen van 'emancipatie' en naar de wijze waarop het gelijkekansenbeleid v/m daarmee om zou kunnen gaan.

Het betreft een onderzoek in opdracht van de overheid, meer bepaald de minister van gelijke kansen, dat werd uitgevoerd aan het Centrum voor Vrouwensudies van de Universiteit Antwerpen.

Het is een empirisch onderzoek: interviews met jonge vrouwen op cruciale momenten in hun leven vormen de draad door het onderzoek. Het geheel wordt gekaderd in beschouwingen over 'emanciaptie' en 'gelijkheid'.

Christine Ceulemans deed het onderzoek. Magda Michielsens is mede verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het onderzoek is in extenso gepubliceerd door het Centrum voor Vrouwenstudies Universiteit Antwerpen en in ook een handige monografie door het ministerie van de Vlaanse Gemeenschap.


Wettelijk Depotnummer D/2002/3241/211 Ceulemans, Christine en Michielsens, Magda (2002). Emancipatie en taakverdeling. Brussel: Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap.