Simone de Beauvoir
Alles welbeschouwd.

Joke J. Hermsen stelde in 2008 een bundel samen naar aanleiding van de 100ste geboortedag van Simone de Beauvoir.

Voorwoord door Rosi Braidotti.

Bijdragen van Karen Vintges, Else Walravens, Silvia Stoller, Magda Michielsens, en Sonia Kruks.

Mijn bijdrage heeft als titel 'Een Vrouw'. 'Une Femme', dat is ook de kop van de krant La Libération, op 15 april 1986, de dag na het overlijden Simone de Beauvoir. Haar foto onder die indrukwekkende titel nam heel de voorpagina in beslag. De halve krant (12 pagina's) was die dag aan 'Een Vrouw' gewijd.


ISBN 978-90-8687-015-8 Michielsens, Magda (2008). Een Vrouw. In: Hermsen, Joke J. (red.). Simone de Beauvoir. Kapellen: Pelckmans, p. 111-128.