ICT's in Teaching and Learning Women's Studies
Perspectives and Teaching in Europe

Professoren in Women's Studies van verschillende Europese universiteiten hebben samen onderzocht wat het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie betekent voor het onderwijs in Women's Studies.

In het boek wordt een inzicht gegeven in de theoretische achtergrond, in de veranderende functie van docenten en er worden praktijkvoorbeelden aangeboden.

In het beginstadium van de invoering van ICT in het universitair onderwijs was het een goede gelegenheid tot bezinning op de universitaire didactiek. De auteurs van dit boek hebben dat gedaan. Ze stonden aan de wieg van de nieuwe evolutie. De innovatie is snel verworden tot een routine en heeft alzo voor de professoren en studenten veel van de aanvankelijke charme verloren. Dat verlies staat niet in het boek. Het gaat wel over het enthousiasme en de vele mogelijkheden als men de nieuwe methodes fris weet te houden.

Het boek kwam tot stand in het kader van Athena, het Europees netwerk voor vrouwen- en genderstudies.
De co-auteurs zijn Sara Goodman (Universiteit Lund), Gill Kirkup (Open University, UK) en Magda Michielsens (Universiteit Antwerpen en Nijmegen).


ISBN 91-631-2434-3 Goodman, Sara et al. (2003). ICT's in Teaching and Learning Women's Studies. Lund: Lund University Press.