Lezingen aanbod

Over onderstaande onderwerpen kan ik als spreker optreden in uw vereniging, politieke of feministische organisatie, denktank, cursus, conferentie of huiskamer. Mijn terreinen zijn filosofie, media en feminisme.

Mary Shelley's Frankenstein
Een lezing over de schrijfster Mary Shelley, over het monster dat door de gedreven wetenschapper Victor Frankenstein werd gecreŽerd en over de bio-technische problematiek die met het boek uit 1818 werd geÔntroduceerd.
Iedereen kent Frankenstein. In Mary Shelley's boek is dr. Victor Frankenstein een onderzoeker die uit wetenschappelijke gedrevenheid een monster schept. Frankenstein is niet het monster, zoals vaak wordt gedacht. Met Frankenstein creŽerde de jonge Mary Shelly het eerste science fiction verhaal.

Mary Shelley's Frankenstein is voer voor historici, wetenschappers, ethici, feministen, literatuurliefhebbers en gothics. (lees meer)

Florence Nightingale 1820-1910
In 2020 vierden we het 200ste geboortejaar van Florence Nightingale. De meeste festiviteiten dienden afgelast te worden vanwege de pandemie. Ik vertel graag over de vele verdiensten die Florence Nightingale had, naast het feit dat ze verpleegster was tijdens de Krimoorlog en bekend staat als The Lady with the Lamp. Met haar lamp ging ze 's avonds bij de gewonde soldaten langs, die haar als een engel vereerden. Ze was echter ook een uitstekende wetenschapster en heeft meer levens gered door haar hervorming van de gezondheidszorg dan door haar schitterend werk in het fronthospitaal. (lees meer)

Vrouwelijke politieke filosofes
bv. Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontaj, Harriet Taylor (samen met haar echtgenoot John Stuart Mill), Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Ayaan Hirsi Ali, Jolande Withuis... (als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks);
of: Rosa Luxemburg, Ayn Rand, Hannah Arendt, Susan Neiman, Martha Nussbaum en Elisabeth Badinter, als de nadruk niet ligt op feminisme.

Virginia Woolf (1882-1941) en de Bloomsbury Group
Het literaire genie en de feministe in ťťn persoon.
Tussen de eerste en de tweede feministische golf in schreef Virginia Woolf romans over vrouwen (en mannen) en nazinderende essays over de positie van vrouwen.
Ondanks haar precaire mentale gezondheid schreef ze een oeuvre dat blijft behoren tot de parels van de wereldliteratuur. De Bloomsbury Group was haar biotoop.

Victoriaanse Vrouwen
Vrouwen uit de tijd van Queen Victoria zijn vaak fascinerend. De marges voor vrouwen zijn in het 19de eeuwse Engeland heel smal en toch slagen een aantal vrouwen erin bijzondere prestaties te leveren.
Queen Victoria - zeer onvictoriaans - 1819-1901
Florence Nightingale - bekend om de verkeerde redenen - 1820-1910
Ellen Ternant - de onzichtbare vrouw achter Charles Dickens - 1839-1914
Julia Margaret Cameron - een van de grondlegsters van de fotografie - 1815-1879
George Eliot - schrijfster - 1819-1880
Christina Rossetti - dichteres - 1830-1894
De BrontŽ-zusters - Charlotte, Emily, Anne - 1816-1855; 1818-1848; 1820-1849
(als afzonderlijke lezingen of gecombineerd in een reeks)

Ayn Rand (1905-1982)
Schrijfster en filosofe, geŽmigreerd vanuit de USSR naar de VS in 1926.
Ayn Rand werd schrijfster van in Amerika bijzonder invloedrijke romans (The Fountainhead, Atlas Shrugged...). Ze ontwikkelde tevens een filosofie (Objectivism) die duidelijk maakt wat de drijvende gedachten zijn in haar romans. Zij is erg geliefd in de VS terwijl ze in Europa vaak heftig wordt verafschuwd.

MyFeminism
Ik kan niet ophouden feminist te zijn. Ik ben voor emancipatie, zelfontplooiing, autonomie, individualisme, rationaliteit, presteren en keuzes maken. Passen die doelstellingen nog bij de hedendaagse vrouwenbeweging? Gender, genderneutraliteit, gendermainstreaming, quota, Boeh!, Equal Pay Day, iedereen 'gelijk', femocraten, (en nog veel meer) ..?  Ik heb er de grootste problemen mee. En toch ben ik feminist. Ik leg met plezier uit hoe MyFeminism eruit ziet en verneem graag hoe YourFeminism in elkaar zit. (zie hiervoor MyFeminism).

Waarom feminisme niet WOKE kan zijn.
De laatste jaren is het maatschappelijk discours in verband met vrouwen en mannen sterk veranderd. Ook de in de jaren 1990 gangbaar geworden term 'gender' is aan het veranderen. Een deel van de nieuwe strijd wordt met de taal gevoerd en houdt ook huis in de HR-departementen van grote bedrijven. Het is een kleine groep die termen als vrouw, man, vader, moeder schrapt, die wetten wil over het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, die v/m gescheiden toiletten weg wil, die steeds meer letters toevoegt aan LGTB, maar deze groep (de social justice warriors) slagen er steeds meer in de geslaagde emancipatie te verstoren. Een feminisme dat zich woke noemt en een onderdeel vormt van de bredere SJW-beweging is gevaarlijk voor vrouwen.

Dit is een aanbod voor lezingen
of gastcolleges.

Andere onderwerpen zijn bespreekbaar.

Een lezing aanvragen kan op het volgend adres:
m.michielsens@moh.be