Mechanismen en structuren ter begunstiging van de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen
Mainstreaming

Dit artikel geeft een beeld van wat 'mainstreaming' theoretisch en praktisch betekent.

Het artikel is een deel van een publicatie die de federale overheid heeft verzorgd naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU.

Bijdragen van Nadine Plateau, Sarah Nelen, Magda Michielsens, Karen Celis, Petra Meier, Frank Hutsebaut, Ariane Dierickx, Mieke van Nuland, Patrick Humblet, Daničle Meulders, Robert Plasman, Ignace Glorieux, Jessie Vandeweyer en Florence Degrave.

Het boek bestaat in het Nederlands, het Frans en het Engels.


Wettelijk Depot D/2001/1205/72 Michielsens, Magda (2001). Mechanisms and structures in favour of the equality between men and women, particularly ‘mainstreaming’. In: Woman and men in Belgium. Towards an equal society. Brussels: Fed. Ministry of Employment and Labour, Equal Opportunities Unit, p. 21-29.