Limburgse Mozaļek
Nieuwkomers rond de Limburgse Maas

Belgisch en Nederlands Limburg zijn vetrouwd met migratie. In Hasselt bestond het POG (Provinciaal Opvangcentrum Gastarbeiders). In Heerlen was er het LIS (Limburgse Immigratie Stichting). Vaak hebben de twee organisaties samengewerkt.

In 1991 werd die samenwerking bezegeld met een gemeenschappelijke publicatie over migratie in Limburg. Allochtonen waren toen nog heel gewoon, en Limburg een mooi voorbeeld van ontvangst, opbouw en ontwikkeling van 'gastarbeiders'.

Ik interviewde voor het boek Turkse vrouwen en meisjes in Belgisch Limburg. Het kreeg als titel 'Samen zweren wij dat zij niet bestaan.' (p. 81-102)

In dezelfde periode deed ik ook een evaluatie-onderzoek over het onderwijs-experiment Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Daarvoor hebben we interviews gedaan over heel Vlaanderen, met jongeren met een migratie-achtergrond, die op school enkele uren per week onderwijs hadden gekregen in de taal en de cultuur van het land waar hun ouders vandaan waren gekomen. Enkele jaren later deed ik het onderzoek bij oudere Italiaanse vrouwen, waar het boek Italia Mia en de BRTn-documentaire Arrivederci Italia 1992) zijn uit voortgekomen


ISBN 90-9003683-0-2385-5 Michielsens, Magda (1990). Samen zweren wij dat zij niet bestaan. In: Limburg Moza×ek. Uitgave van LIS en POG, p. 81-102.Italia Mia. Televisiekijken in ballingschap. Leuven: Acco.