Magda Michielsens

 

Agenda

Lezingen aanbod

Voorbije lezingen

Publicaties

Teksten

Bio

Contact

Magda Michielsens is tegenwoordig vooral bekend voor het geven van lezingen over belangrijke vrouwelijke filosofen en literaire schrijfsters. Zij heeft een gevulde academische carrière van ongeveer 40 jaar achter de rug.

Zij is een gepensioneerd professor van de universiteiten van Nijmegen en Antwerpen, waar zij werkte aan de Centra voor Vrouwenstudies. Haar onderzoek lag op volgende terreinen:

  • beeldvorming: analyses vooral van vrouwbeelden in televisieprogramma’s en andere media, maar ook van ouderen, van Vlamingen en van maatschappelijke processen.
  • vrouwen en filosofie: het denken van en over vrouwen in de filosofie; feministische theorieën; vrouwelijke kopstukken van de filosofie.

Zij doceerde van 1980 tot 2001 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) waarvan de laatste 12 jaar bij het Centrum voor Vrouwenstudies aldaar (nu Radboud Gender & Diversity Studies).

Van het einde van de jaren tachtig tot 1 oktober 2007 was zij tevens professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is doctor in de moraalwetenschap (Rijksuniversiteit Gent, 1973). De eerste jaren van haar loopbaan (1969 - 1977) was zij verbonden aan de RUG (nu UGent), als 'navorser' en 'aangesteld navorser' bij het NFWO (nu FWO).

Zij was gedurende vele jaren nauw betrokken bij het emancipatiebeleid, de vrouwenbeweging en het feminisme in Vlaanderen en Europa.

In 2007 ging zij met pensioen en kon zich verder bezighouden met onderzoek dat haar bijzondere aandacht heeft. Verschillende boeken, bijdragen aan boeken of tijdschriften en vele lezingen zijn er uit voortgekomen.

Waar u haar live of online kan beluisteren staat in de rubriek Agenda.
Voor welke lezingen u haar kan uitnodigen vindt u bij Lezingen aanbod.
De rubriek Voorbije lezingen geeft het overzicht van lezingen die al hebben plaats gehad.
Die rubriek, evenals de rubriek Publicaties, is zo volledig mogelijk.
De tekst van sommige lezingen en van sommige publicaties staat online. Dat materiaal is verzameld onder Teksten.
In de rubriek Bio lijst ze haar studies en haar werk op.


foto: M-J Maes